Vastelaovesconcert

Al sinds de ieeste Vastelaovendj organiseren weer oos eigen Zaate Hermeniekes Treffen. En neet allein det is tradisie, mer auch de daag wo-op det plaatsvundj. Det is namelijk al sinds 2002 de vriedigaovendj ein waek vaor het begin van de Vastelaovendj. Het ieeste jaor organiseerdje weer toen de zoagenaamde “generaal rippesie” wo. De opvolgendje jaor is dae naam omgeduiptj tot Vastelaoves Concert!

De generaal rippetisie (2002)
Nao oos oprichting in november 2001, höbbe weer biej Kitty en Bölke op de zölder knoerhèl gerippeteerdj om ein paar nummers d’rin te kriege väör de Vastelaovendj van 2002. Aangezeen nog nemes os koos, zelf oos eigen aojers neet en om toch get fatsuunlijk in het aopenbaar gespeeltj te höbbe, wolle weer ein generaal rippetisie haoje. Weer zoewe den mit meziek van de trap komme, oppe taofels kroepe en träöte! En laot det noe precies 1 waek väör de Vastelaovendj van 2002 zeen gehaoje. Weer zeen toen auch de trap aaf gerendj, hobbe os de traote gepakt, os gepresenteerdj. En wie het spele ein enj haw (figuurlijk den…) stonge weer op de taofels. Sven es ieeste! Geweldig!

Duipfiees: Repke Tepke Vastelaoves Concert (2003)
De tradisie van de generaal rippetisie höbbe weer d’rin gehaoje en ein jaor later hèdje de generaal rippetisie anges, namelijk Vastelaoves Concert. Weer wolle mit de telling neet gans bie 1 beginne, dus woor dit direct het 2dje Repke Tepke Vastelaoves Concert! Auch hawwe weer al get verenigingen oetgenuëdigdj om same mit os eine leuke aovendj te höbbe en same meziek te make: de Pejjer Doosvlaegels, de Hofkapel en de Aester Sjaelen Uul woore aanwezig. En natuurlijk auch al oos aojers en anger geïnteresseerdjen. Tevens waerdje ooze allerieëste Prins onthuldj: Prins Roy I. Inclusief steek, dao weer nog de aovendj van tevaore in Zitterd oet hawwe gehaoldj. Marleen Golsteijn haw daonao nog vlot get vaere d’rop genieedj, dus Roy woor aangekledj wie eine echte Prins Vastelaovendj. Het woor eine geweldige aovendj en weer höbbe flink gelache. Het woor extra sjiek want weer hawwe nuuj pakke: gekluërdje tuinbokse en kippemötse! Op dae aovendj woor auch de beruchte foto van Laurie genomme, wo het volgens zichzelf neet erg leuk opstuitj. Dees foto is auch op dees site te venje.

3dje Repke Tepke Vastelaoves Concert (2004)
Het jaor d’rop waerdje alweer oos 3dje Vastelaoves Concert gehaoje! Extra dinger koome kieke zoa-es officieel oetnuëdigingen en ein klein artikel in het Waekblaad. Prins Roy I trooj aaf en koos ziene waardige opvolger in de vorm van Prins Bastiaan I. Same mit Mem Sjoos, Jonk Geweldj en de Pejjer Doosvlaegels höbbe weer stömming gemaaktj in de zaal. Auch woore VV de Noatevraeters van Genoa & Laak aanwezig. Het woor eine dolle aovendj en alweer mit nuuj pakke! Dit jaor woore het hippie-pakke in de kluëre paars, gael en oranje! In samenwerking mit Els van Strandjpaol 11 höbbe weer ein sjoan tent achter het zaelke van de kefée geplaatst. Noe hawwe weer extra väöl plaats om het massaal oetgeloupe volk kwiet te kènne. Allein het braoje van de frikkedellen in het frietekaetel midde in de serre woor neet zon good idee. Het deej de frikkedelle en de gaste beide gein good. Väör de rest woor het eine zeer gesjlaagdje aovendj!

4dje Repke Tepke Vastelaoves Concert (2005)
Het 4dje Vastelaoves Concert (2004) woor auch ein sjoan spektakel. Alweer stong ein tent achter de kefée van Strandjpaol 11, compleet mit bühne en sjoan aankleijng. Nao ieës same lekker gegaete te höbbe, barsdje het fieës los. Dit jaor woore aanwezig: ’t Kump vanne Laak, Jonk Geweldj oet Heitse, Eine Ongerein oet Mofert en natuurlijk de Pejjer Doosvlaegels. Prins Bastiaan I koos es ziene opvolger Prins Paul I! Ooze keesveese nuuje Prins kreeg eine sjoan steek en cape omgehange en haef dae aovendj allein mer polonaises getroch. Det woore weer trouwens waal van hem gewendj… Het woor eine sjoane en late aovendj. Auch woore Marcel en Margaret aanwezig; zie hawwe ooze eigen sjlager ‘Rap nao d’n Tap’ ingezonge. Natuurlijk woor de Aester auch aanwezig mit in hun midde ooze toekomstige besjèrmhieër Jos Heuvelmans es Prins van het Aesterriek mit aan zien ziej Jeugdprins Bob! En waem haw det allemaol kènne dènke waat de toekomst os nog allemaol zoew beeje…Jonk Geweldj waerdje nao aafloup oetgenuëdigdj om frikkedelle te gaon aete biej Bart Golsteijn thoes. Het woor in dae tied (laes: vreuger) ein sjoan tradisie om altied nao het op stap gaon, biej emes heim friet en frikkedelle te bakke. Helaas wol Jonk Geweldj neet mit. Natuurlijk höbbe de frikkedelle aevegood super gesmaaktj! En de tas koffie ging d’r natuurlijk auch good in! Allein zoot Frenk bie het heives gaon ein frietje in de kael. Weer hawwe neet ens friet gehadj!

5dje Repke Tepke Vastelaoves Concert (2006)
Het 5dje Vastelaoves Concert woor in 2006 het Groat Repke Tepke Vastelaoves Concert. Groat omdet weer väör de ieëste kiër dit evenement biej de Stoba heele. En de Stoba haef eine prachtige zaal hiejväör! Prins Paul I van 2005 haef in het begin van de aovendj de sceptor äövergedraage aan ein uniek moment in oos Prinsenhistorie. Het waerdje in 2006 geine Prins mer ein Prinses: Prinses Ellen I. Waat ein sensatie. Tiejens het 5dje Vastelaoves Concert stonge optraejes van 11 Zaate Hermeniekes op het program. Gans Pey en Ech woor den auch op deze aovendj biej de Stoba. Het woor ongeluifelijk drök en de zaal stong van väör tot achter vol. D’r stongen zelf minse op de wc. De volgendje Hermeniekes woore oetgenuëdigdj: Sus Scrofa (Ech), Pejjer Doosvlaegels (Pey), Mit väöl Gelök (Ech), Voll Loll (Slek), Jonk Vleisj (Deetere), Aafsjlaag Maerem (Maerem), Gans Om (Häör), Eine Ôngerein (Mofert), Baerekepel (Hael), Jonk Geweldj (Heitse) en ’t Kump (Genoa & Laak).

6dje Repke Tepke Vastelaoves Concert (2007)
En net wie auch het 5dje Vastelaoves Concert, woor het 6dje concert bie Café/Discotheek Stoba in Ech. De datum: vriedigaovendj 9 februari 2007, uiteraard precies ein waek väör de Vastelaovendj. Om 18.00 oer zeen weer biejeingekomme om samen eine lekker friet zoervleis te aete van de Plats. Vief en Mariet hawwe hem hieël erg lekker gemaaktj en eederein haw eine gooje baom. Naodet Wim Kootstra van TV Limburg bönne weer koos het Prinsoetrope van 2007 beginne.  Heerster van 2006, Prinses Ellen I, trooj aaf en zat de Prinsessentradisie väört door Prinses Janou I te beneume es Prinses van 2007. Om 20.00 oer begoos het eigenlijke Concert, waat de ganse aovendj door is gegange. Mer leefst 11 Zaate Hermeniekes höbbe ein optraeje weggegaeve. En det woore de volgendje kapellen: Neut Zat (Ech), Voll Loll (Slek), Sus Scrofa (Ech), De Pejjer Doosvlaegels (Pey), Mit väöl Gelök (Pey/Ech), De Laatbleujers (Ech),  Jonk Geweldj (Heitse) Eine Ôngerein (Mofert), Zonger Drank Geine Klank (Brachterbaek) en Jonk Vleisj (Deetere). In de pauze is nog door ein delegasie van Stichting LKZH 2007 het speciale logo geprissenteerdj van het LKZH 2007. Weer wore op det moment namelijk Limburgs Kampioen Zaate Hermeniekes, en de organisatie van het LKZH 2007 stong vaor de daor!

7dje Repke Tepke Vastelaoves Concert (2008)
In 2008 is het Vastelaoves Concert alweer vaor de 7de kier gehaoje. Neet niks zoets se denke. En det klopt. Vriedigaovendj 25 januari 2008 woor det zoawuud. Vaor de Stoba haw Huub ein groate tent gezat wo alle instrumenten in gezat koste waere. En de zaal zelf woor gans aop, inclusief baove. 2 tappen dus, die oeteindelijk neet allemaol nuuedig zeen gebleke. Prinses Janou I haef in het begin van de aovendj – nao de friet zoervleis en frikkedel – zien kruuenke aovergedrage aan Prins Frank I. En dae stong al waekelang op 1 in de speciale prinsenpeiling op de website. Naodet Frank in het nuuj woor gehese (hae haw ein prachting Prinsenpak) is het fiees losgebarsj. Dae aovendj woore mer leefs 12 kapellen van de partie, die de zaal op de kop hobbe gezatj. En in de pauze woor d’r ein gezellig optraeje van de Jonges van de Zank.

8ste Vastelaoves Concert (2009)
Vriedig de 13e fibberwarie woor het tied väör ’t Vastelaoves Concert van 2009, en waal het 8ste in totaliteit. Traditioneel bie de Stoba in Ech. De deilnummendje kapellen wore: De Herrieschöppers oet Boshoven, Sus Scrofa oet Ech, Jonk Geweldj oet Heitse, Gein Idee oet Lèntjheuvel, Meuleraatträötesj oet Zitterd, Mit väöl Gelök oet Ech, De Briljantjes oet Bieëgdje, Zonger Drank Geine Klank oet Brachterbaek en De Peerlinkbend oet Stein. En es mysterieze gast woor auch nog dao Frans Croonenberg. Väöraaf woor nog onoffisjeel ein offisjeel gedeilte wo Prins Frank I van 2008 ziene sceptor haef äövergedrage aan eine nuuje heerser, namelijk Prins Maickel I.

9de Vastelaoves Concert (2010)
De Vastelaovestied in 2010 is good begosj, want op vriedig 5 fibberwarie woor ’t tied väör ein knallendj nuuj Vastelaoves Concert. De Stoba woor geweldig versiertj mit 101 ballonnen, beamers wo-op de speciaal Repke Tepke presentatie drèdje en d’r woore gekluuërdje leechte geïnstalleerdj. Het woor eine schitterendje aovendj mit aojerwètse gezelligheid in de vorm van vastelaovessfeer, ein lekker glaas beer, enthousiaste minse en get kieës en woos. In totaal höbbe 10 hermeniekes optraoje en waal De Herrieschöppers (Boshoven), De Meuleraatträötesj (Zitterd), Gein Idee (Lentjheuvel), ‘t Kumpt (Bingelder), Jonk Ongerein (Staeveswaert), Jonk Geweldj (Heitse), Jonk Vleisj (Deetere), Mit Väöl Gelök (Ech), Sus Scrofa (Ech) en organiserendje club Repke Tepke (Pey en Ech). Daonaeve wore de Jonges van de Zank aanwezig, en auch de Beegder Herzbuben. Zie höbbe mit hun zangkwaliteiten ein grandioos optraeje verzörgtj. Auch moog gezag waere det maenig Vastelaovesvereniging vertegenwoordigtj woor op de bühne: De Aester Ech, De Leefhöbber Staeveswaert en de Noatevraeter van Genoa en Laak. Prachtig, det is wie ein Vastelaoves concert mot zeen!