Limburgs Kampioen 2006 en lkzh 2007

Limburgs Kampioen 2006
Op eine sjoane zaoterdigaovendj in 2006, 16 september waal te verstaon, zeen weer tiejens het LKZH 2006 in Brachterbaek Limburgs Kampioen Zaate Hermeniekes gewoore. Dit nao ein zinderend optraeje wo weer vlaai höbbe oetgedeiltj, de sirtaki höbbe gedansj, mit tejjere höbbe gegaotj en allemaol erg bontj en blaw/gael woore. Naeve de titel “Limburgs Kampioen” höbbe weer toen auch de Publiekspries gewonne. Dae aovendj en de aansloetendje zondig is het nog lang onröstig gewaer in Pey en Ech.
Es Limburgs Kampioen Zaate Hermeniekes van 2006 höbbe weer vervolgens de ieër gehadj om het LKZH 2007 fieësweekend te mooge organisere. Tradisiegetrouw organiseerdj de Limburg Kampioen namelijk dit steeds groter waerendj evenement.
Het LKZH 2007 

Het (laes: oos) LKZH 2007 haef plaats gevonje in het lèste weekend van oktoaber 2007, op 26-27-28 oktoaber in ein grandioos fieëspaviljoen aan de Päötewaeg in Ech. Op de parkeerplaats taegenäöver het väörmalige geboew van ViaSystems Mommers. De organisatie haw väör det weekend al erg väöl werk verzatj. Waat te dènke van het werven van al die vriewilligers, het regelen van ein lokasie en ein paviljoen, het verzörge van aete en drènke, het aanligge van technische väörzieningen, het werven van sponsoren en het publiceren van artikelen in waek- en daagblaajer. En zoa kènne weer nog waal effe doorgaon.
Op de vriedigaovendj höbbe weer in ’t väörprogram Tropicano Express gehadj, en daonao Big Benny dae de ganse tent (laes: paviljoen) op de kop zat. Op det moment woore al zo’n 1200 fieësgèngers in het paviljoen. Nao get kleine probleemkes mit de aggregaten van det bedrief (ger witj waal) is het fieës nog gigantisch losgebarste. Mit dank aan oos technische mèn op det moment. Het woor effe spannendj…
Es hoofdprogramma hawwe weer dae aovendj de Janse Bagge Bend. Artiesten wo weer normaal zelf kaertjes väör koupe. Het woor eine baeregezellige aovendj en ontiegelijk drök.
Op de zaoterdig woor zoa-es in het LKZH reglement stuitj besjreeve, het Limburgs Kampioensjap Zaate Hermeniekes. Mer leefs 17 hermeniekes oet gans Limburg höbbe weer weite te strikke en die höbbe den auch geweldige optraejes neergezatj. De volgorde van spele woor bepaaldj door ein sjoan en ludieke laoting, wo de aafgevaardigdje van eeder kepel eine halve liter beer op mooste drènke. Ongerop de beerpul stong het nummer van optraeje. Jonk Geweldj oet Heitse is es wènnaar oet de bös gekomme (unaniem). Limburgs Kampioen van 2007, unaniem verkaoze door de jury bestaondje oet Lei Meisen (väörzitter), Tom Doesborg, Koos Snijders, Peter Peters en Piet Aben. Jonk Vleisj oet Deetere is twieëdje gewoore en haef daonaeve de Publiekspries in de wach gesleiptj. Aafsjlaag Maerum oet Maerum is dördje gewoore. De pries väör de Sjoonste Vaan is gegange nao de Peerlinkbend oet Stein, en de pries väör het Origineelste Instrument nao Opsekop oet Amstrao. Tenslotte is de pries väör de Zaate Hermenie gewonne door Blamaasj oet Mestreech.
De aafsloetendje daag, de zondig, stong in het teiken van het Oktober Fest. Väör de klein LKZH gengers hawwe weer ein speciaal kènjerprogram georganiseerdj: ein Reis door de Waereld. Ein waek väör het LKZH höbbe weer hie de aanmeljingen al stop väör motte zitte, en dae zondig woore den auch ein dikke 200 kènjer aanwezig in de speciaal ingerichtje hal van Mommers. Ongertösse woor het in het fieëspaviljoen ech sfeervol. Alles woor Duits aangeklèdj; van de taofellakens tot het decor. Deze middig höbbe opgetraoje: Bruno Majcherék, Kartoesj, Erwin van ’t Merretkoer, Lotte Theuwis, Martijn Smeets en es aafsloeter Dieter Koblenz. Daonao zeen weer nog tot in de late uurkes doorgegange op oos eigen fieës. Het woor eine prachtige en zeer geslaagdje daag. En ein geweldig LKZH!